Vitabu vya Shule ya Msingi
Pata vitabu vyote vya awali na Msingi vya TET. Ili kufungua Angalia somo na Darasa Husika kisha uguse FUNGUA.

Darasa la Awali

JINA LA KITABU FUNGUA KUSOMA JINA LA KITABU (MTAALA MPYA) FUNGUA KUSOMA (MTAALA MPYA)
Michezo na Sanaa FUNGUA Afya na Mazingira FUNGUA
Kutunza Mazingira FUNGUA Ninaipenda Nchi yangu Tanzania FUNGUA
Kuwasiliana FUNGUA Stadi za Awali za Kuhesabu, Sayansi na Tehama FUNGUA
Kushirikiana FUNGUA Stadi za Awali za Maisha FUNGUA
Kuhesabu FUNGUA Stadi za Awali za Lugha FUNGUA
Kutunza Afya FUNGUA Sanaa, Ubunifu na Michezo FUNGUA
English medium books OPEN
 

Darasa la Kwanza

JINA LA KITABU FUNGUA KUSOMA JINA LA KITABU (MTAALA MPYA) FUNGUA KUSOMA (MTAALA MPYA)
Kusoma FUNGUA FUNGUA
Michezo na sanaa FUNGUA FUNGUA
Kuhesabu FUNGUA FUNGUA
Afya na mazingira FUNGUA FUNGUA
Kuandika FUNGUA FUNGUA
Moduli ya kufundisha kusoma Darasa la I na II FUNGUA FUNGUA
Moduli ya Kufundisha Kuhesabu Darasa la I na II FUNGUA FUNGUA
English medium books OPEN
 

Darasa la Pili

JINA LA KITABU FUNGUA KUSOMA JINA LA KITABU (MTAALA MPYA) FUNGUA KUSOMA (MTAALA MPYA)
Kusoma FUNGUA FUNGUA
Michezo na sanaa FUNGUA FUNGUA
Kuhesabu FUNGUA FUNGUA
Kuandika FUNGUA FUNGUA
Afya na Mazingira FUNGUA FUNGUA
Moduli ya kufundisha kusoma drs1&2 FUNGUA FUNGUA
Moduli ya Kufundisha Kuhesabu Darasa la I na II FUNGUA FUNGUA
English medium books OPEN
 

Darasa la Tatu

JINA LA KITABU FUNGUA KUSOMA JINA LA KITABU (MTAALA MPYA) FUNGUA KUSOMA (MTAALA MPYA)
Sayansi na Teknolojia FUNGUA Afya na Mazingira FUNGUA
Uraia na maadili FUNGUA Jiografia na Mazingira FUNGUA
English OPEN English OPEN
Kiswahili  FUNGUA Kiswahili  FUNGUA
Maarifa ya Jamii FUNGUA Hisabati FUNGUA
Hisabati FUNGUA Sayansi FUNGUA
    Sanaa na Michezo FUNGUA
    Kiarabu FUNGUA
    Kichina FUNGUA
English medium books OPEN
 

Darasa la Nne

JINA LA KITABU FUNGUA KUSOMA
Uraia na maadili FUNGUA
Sayansi na teknolojia FUNGUA
Maarifa ya Jamii FUNGUA
Kiswahili FUNGUA
English  OPEN
Hisabati FUNGUA
English medium books OPEN
 

Darasa la Tano

JINA LA KITABU FUNGUA KUSOMA
Sayansi na teknolojia FUNGUA
Uraia na maadili FUNGUA
Stadi za Kazi  FUNGUA
Hisabati FUNGUA
Kiswahili FUNGUA
English OPEN
Maarifa ya Jamii FUNGUA
English medium books OPEN
 

Darasa la Sita

JINA LA KITABU FUNGUA KUSOMA
Uraia na maadili FUNGUA
Stadi za Kazi  FUNGUA
Sayansi na teknolojia FUNGUA
Maarifa ya Jamii FUNGUA
Hisabati FUNGUA
Kiswahili FUNGUA
English OPEN
English medium books OPEN
 

Darasa la Saba

JINA LA KITABU FUNGUA KUSOMA
Uraia na maadili FUNGUA
Stadi za Kazi  FUNGUA
Maarifa ya Jamii FUNGUA
Sayansi na teknolojia FUNGUA
Kiswahili FUNGUA
Hisabati FUNGUA
English  OPEN
English medium books OPEN

FRENCH BOOKS

BOOK NAME OPEN AND READ
Standard six  OPEN
Standard Five  OPEN
Combined OPEN
Bonjour 1

Bonjour 2
OPEN